Ereprijzen Farode club Prov. Z.H. Boskoop


jaar 2019
Te winnen met minimum predikaat ZG
Kooi Pred. Punten inzender
1450 € 10,00 Fr. dier clubrassen 143 F 95.5 K. Riedijk

1451 € 6,00 Fraaiste G.V.B. ram 29 F 95.0 T. v.d. Luit
1452 € 6,00 Fraaiste G.V.B. voedster 30 ZG 93.0 T. v.d. Luit
1453 € 4,00 Fraaiste G.V.B. ram op 1 na 27 ZG 94.0 T. v.d. Luit
1454 € 4,00 Fraaiste G.V.B. voedster op 1 na N.T.G.1455 € 6,00 Fraaiste R.N.Z. ram 83 F 95.0 G. Verhagen
1456 € 6,00 Fraaiste R.N.Z. voedster 93 F 95.0 A. Riedijk
1457 € 4,00 Fraaiste R.N.Z. ram op 1 na 89 ZG 94.5 A. Riedijk
1458 € 4,00 Fraaiste R.N.Z. voedster op 1 na 95 ZG 94.0 A. Riedijk

1459 € 6,00 Fraaiste D.L. ram 140 ZG 94.0 K. Riedijk
1460 € 6,00 Fraaiste D.L. voedster 143 F 95.5 K. Riedijk
1461 € 4,00 Fraaiste D.L. ram op 1 na 142 ZG 94.0 K. Riedijk
1462 € 4,00 Fraaiste D.L. voedster op 1 na N.T.G.
Ereprijzen


Fokkersdag 2018


Kooinr. FokkerMooiste G.v.B. A-klasse 5 T. van de Luit
Mooiste G.v.B. A-klasse op 1 na 4 J.LeppingMooiste G.v.B. B-klasse 9 J. Lepping
Mooiste G.v.B. B-klasse op 1 na 6 J. LeppingMooiste R.N.Z. A-klasse 14 A. Riedijk
Mooiste R.N.Z. A-klasse op 1 na 16 J. ScholingMooiste R.N.Z. B-klasse 33 H.G.M. Snoeks
Mooiste R.N.Z. B-klasse op 1 na 29 H.G.M. SnoeksMooiste Dl. A-klasse 64 R. Pronk
Mooiste Dl. A-klasse op 1 na 63 R. PronkMooiste Dl. B-klasse 68 H. Strijbos
Mooiste Dl. B-klasse op 1 na 67 H. StrijbosMooiste C-klasse 78 K. RiedijkMooiste konijn Fokkersdag 68 H. StrijbosMooiste collectie 3 aangekruiste dieren
J. Scholing


284 puntenEreprijzen Farode club Noord Show


jaar 2019
Te winnen met minimum predikaat ZG
Kooi Pred. Punten inzender
1450 € 10,00 Fr. dier clubrassen 5035 F 96.5 J. Scholing

1451 € 6,00 Fraaiste G.V.B. ram 5016 ZG 93.0 L. Tielemans
1452 € 6,00 Fraaiste G.V.B. voedster 5018 F 95.0 J. Lepping
1453 € 4,00 Fraaiste G.V.B. ram op 1 na N.T.G.


1454 € 4,00 Fraaiste G.V.B. voedster op 1 na 5017 ZG 92.5 J. Lepping

1455 € 6,00 Fraaiste R.N.Z. ram 5035 F 96.5 J. Scholing
1456 € 6,00 Fraaiste R.N.Z. voedster 5053 F 95.5 J. Scholing
1457 € 4,00 Fraaiste R.N.Z. ram op 1 na 5028 F 96.5 M. Schot
1458 € 4,00 Fraaiste R.N.Z. voedster op 1 na 5056 F 95.0 J. Scholing

1459 € 6,00 Fraaiste D.L. ram 5072 F 96.0 R. Pronk
1460 € 6,00 Fraaiste D.L. voedster 5083 F 95.5 K. Riedijk
1461 € 4,00 Fraaiste D.L. ram op 1 na 5077 F 95.5 K. Riedijk
1462 € 4,00 Fraaiste D.L. voedster op 1 na 5078 F 95.0 R. Pronk